Sammen utvikler vi oss

Det er alltid plass til en til

I Backe er vi ordentlige i alt vi gjør, fra tariffavtaler til byggekontrakter og fra grunnstein til pipehatt. Vi møter deg med faglig stolthet uansett prosjekt og vi tar ansvar, står på hardt og leverer det vi er blitt enige om. Dette er ikke verdier vi bare har funnet på. Det er verdier alle våre virksomheter er tuftet på og har levd etter i generasjoner og det er alltid plass til en til. Kontakt oss gjerne hvis du tenker at det er deg.

I Backe har vi store ambisjoner for fremtiden og vi trenger flinke hender og kloke hoder for å nå målene våre.

 

 • Ingeniør
 • Prosjektleder
 • Økonomi
 • Ledelse
 • Håndverker/fagarbeider

Lærlingplasser over hele landet

Er du praktisk anlagt og liker nye utfordringer? Vi vet at satsing på egne fagarbeidere virkelig lønner seg! Hos oss vil du få fagopplæring med høy standard i samarbeid med skole og opplæringskontoret for byggfag. Vi oppfordrer særlig deg som tar faglinjene betong og tømmer til å søke.

Er du interessert i en lærlingplass hos oss? Send søknad direkte til det selskapet i Backe du ønsker å jobbe i.

 

 • Ingeniør
 • Prosjektleder
 • Økonomi
 • Ledelse
 • Håndverker/fagarbeider

Spennende utfordringer til studenter

Vi vil gjerne møte deg! Vårt mål er å rekruttere gode kandidater til spennende og utfordrende prosjekter i fremtiden og vi deltar på flere karriere- og næringslivsdager ved universiteter og høyskoler hvert år. 

Besøk oss gjerne på våre bedriftspresentasjoner eller stands så du får mulighet til å bli kjent med oss. Her vil du også møte noen av våre nyansatte og nyutdannede som forteller om hvordan det er jobbe i Backe.  

 

Du kan møte oss her: 

 • UiS - Karrieredagen: 19. september 2023
 • NMBU Ås - Karrieredagen: 4. oktober 2023
 • NTNU Gjøvik – Karrieredagen: 18. oktober 2023​
 • NTNU Trondheim BM-dagen: 7. november 2023
 • NTNU Trondheim Bedriftspresentasjon

Sommerstudent i Backe?

image002.png

I Backe satser vi på de unge.

Derfor tilbyr vi sommerjobb til dyktige og engasjerte ingeniørstudenter i våre selskaper. Gjennom sommerstudent-programmet ønsker vi i Backe å tilby studenter relevant arbeidserfaring og innsikt i byggebransjen. Våre sommerstudenter tar del i prosjekter i våre selskaper, og jobber tett med byggeplassledelsen i prosjektene de jobber i. Vi i Backe er opptatt av godt arbeidsmiljø og ønsker at studentene får godt utbytte av jobben hos oss. Derfor får sommerstudentene også kontinuerlig oppføling og veiledning, samt faglige utfordringer i prosjektene de jobber i.

Neste sommer ønsker vi enda flere sommerstudenter til våre prosjekter.

Velkommen til oss.

Utviklingsmuligheter i Backe

Vårt interne Backademi er en læringsarena for kompetanseutvikling. Skolen administrerer målrettet opplæring, skreddersydde kurs og kompetanseprogrammer utviklet for å høyne våre medarbeideres faglige kompetanse og personlig utvikling. Her får vi påfyll og henter ny inspirasjon. Gjennom Backademiet sikrer vi at våre medarbeidere er i en kontinuerlig opplærings- og utviklingsprosess. Backademiet tilbyr et bredt utvalg av kurs innen relevante temaer som HMS, økonomi, prosjektinnkjøp, lederutvikling og forhandlingsledelse.

Gjennom lederutviklingsprogrammet BackeStigen tilbyr vi en rekke utviklingsprogrammer med mål om faglig og personlig utvikling, og støttes av både mentorordninger, utviklingsprosjekter og læringsgrupper. BackeStigen består av konkrete utviklingstiltak rettet mot ulike roller i selskapet. Hos oss er vi opptatt av at alle våre medarbeidere har den kompetansen som kreves for å fylle sin rolle. Uansett hvor i Backe man jobber får man tilbud om å øke sin kompetanse gjennom kurs og samlinger -  slik forbedres og utvikles organisasjonen vår hele tiden. 

Gunnar M. Backes studiestipend

Hvert år deler vi i Backe ut studiestipend til kandidater som utviser stor interesse for entreprenørfaget og som har sterke relasjoner til Backe og våre selskaper. Aktuelle kandidater skal ha hatt sommerjobb hos oss eller utfører prosjekt/diplomoppgave i et av våre selskaper.

Du kan søke ved å sende en mail til daglig leder i det selskapet du har tilknytning til.  Søknadsfristen er i slutten av september hvert år.

Kontaktinformasjon til daglig leder finner du på selskapenes hjemmesider. 

 

Hvordan er det å jobbe hos oss? 

Som BIM-tekniker får jeg være med på utvikling av digital arbeidsprosess i Backe.

                                                           

                                                                                                   Oscar Fredenlund, BIM-tekniker 

 

 

Som tømrer kan jeg skape ting og jobbe med trearbeid sammen med gode kollegaer i Backe.

                                                Marthe Strøm Andreassen, Tømrerlærling i Backe Vestfold Telemark Studenter

Fra sommerjobb til fast jobb

Intervju med Edvard Hogstad i Backe Romerike