Velkommen

Velkommen til Giljehagen  i Ski. 

Denne nettsiden vil kontinuerlig oppdateres med informasjon om prosjektet og arbeidene som foregår. 

 

18.09.2020

Fra 21.09.2020 til 25.09.2020 blir det spuntarbeider i Idrettsveien. Spunten vil gå ca 1,5 m fra eksisterende bygg og inn mot grensen mellom Idrettsveien 11 og Idrettsveien 9 og 13.

Arbeidet vil gå fra mandag til fredag kl. 07:00 til 18:00, men selve spuntingen vil kun foregå mellom kl. 08:00 og 17:00. Støy må påregnes i denne perioden når spunten slås ned i bakken. Spuntingen vil foregå fra byggegropen med en maskin.    

Spunten må avlastes noe, det vil derfor bli noe graveskråning rundt spunten. Denne vil påvirke en terrasse hos Idrettsveien 13 og inngangspartiet til Idrettsveien 9. Det er gjort en avtale mellom Idrettsveien 13 og BH så dette er ivaretatt og for Idrettsveien 9 vil det bli gjort tiltak for å opprettholde tilkomsten til bygget.  

Vi beklager ulempen dette medfører for dere. 

I tillegg til spuntarbeidene vil Øst-riv fortsette med utkjøring av masser og starter med å skjære ytterveggene i kjelleren til et gitt nivå. Dette for å unngå undergraving av nabobygg. 

Det blir totalt 3 maskiner på plassen denne uken og støy må påregnes, spesielt når det gjelder spuntarbeidene. 

11.09.20

Bygget er nå helt nede til kjeller og til uken vil videre riving av kjeller samt forberedelse til spuntarbeider i uke 39 foregå. Masser vil bli kjørt bort og vegger i kjelleren rives. To maskiner holder fortsatt på i gropa og det vil bli økt tungtrafikk i Torgveien ved utkjøring av masser. 

Info om spuntarbeider i Idrettsveien i uke 39:

Spunten vil gå ca 1,5 m fra eksisterende bygg og inn mot grensen mellom Idrettsveien 11 og Idrettsveien 9 og 13.

Arbeidet vil gå fra mandag til fredag kl. 07:00 til 18:00. Støy må påregnes i denne perioden når spunten slås ned i bakken. Spuntingen vil foregå fra byggegropen med en maskin.    

Spunten må avlastes noe, det vil derfor bli noe graveskråning rundt spunten. Denne vil påvirke en terrasse hos Idrettsveien 13 og inngangspartiet til Idrettsveien 9. Det er gjort en avtale mellom Idrettsveien 13 og BH så dette er ivaretatt og for Idrettsveien 9 vil det bli gjort tiltak for å opprettholde tilkomsten til bygget.  

Vi beklager ulempen dette medfører for dere. 

04.09.2020

Resterende av eksisterende bygg rives i uke 37. Dette arbeidet medfører støv, men det vannes fra bakken og fra graveren for å redusere dette mest mulig. Sikkerhetsmann står i Idrettsveien under hele rivingen for å sikre området. 

Når bygningsmassen er revet starter utgraving av kjeller og utkjøring av masser. Dette medfører mer trafikk i Torgveien. Det er fremdeles to maskiner på plassen.  

Det vil etter planen bli spuntarbeider mot Idrettsveien i uke 39. Dette arbeidet vil gå fra kl 07:00 til 18:00, mandag til fredag. Støy må beregnes i denne perioden. 

28.08.20

Rivingen fortsetter i uke 36 med bygningsmassen nærmest Idrettsveien og masser blir kjørt bort. Mot nabobyggene vil det rives forsiktig. 

To maskiner vil være på plassen også denne uken.   

 

Ha en fin helg!

21.08.2020

I uke 35 starter riveren med bygningsmassen nærmest Idrettsveien. Det vil også denne uken komme en maskin til på plassen. Arbeidstiden er som nevnt tidligere fra 06:30 til 19:00 mandag til torsdag og vanlig arbeidsdag på fredag. 

Totalentreprenøren er nå på plass på brakkeriggen på Trekantkvartalet. Fra nå av er det ikke mulighet for naboer å parkere på riggtomten, med unntak av 4 gjesteparkeringer for Idrettsveien 13. Disse plassene er markert med skilt "Gjesteparkering Idrettsveien 13" og er på riggtomten, men utenfor gjerde. 

17.08.2020

Spuntarbeidene er utsatt og vil derfor ikke komme til utførelse i uke 35.

Mer info kommer nærmere. 

14.08.2020

I uke 34 fortsetter rivingen fra glassatrie og innover mot Idrettsveien. Rivingen vil fra mandag til torsdag foregå fra 06:30 til 19:00 og vanlig arbeidsdag på fredag. Fremdeles maskin og lift som arbeider på plassen så støynivået vil være som tidligere. Støv kan forekomme, men det er vannkanoner på plassen for å dempe dette. 

Det vil i uke 35 bli spuntarbeider mot Idrettsveien. Dette arbeidet vil gå fra kl 07:00 til 18:00, mandag til fredag. Støy må beregnes i denne perioden. 

07.08.2020

Den kommende uken vil glassatriet bli revet forsiktig i sin helhet. Deretter vil bygningsmassen på begge sider av atriet bli revet før det blir jobbet videre mot Idrettsveien. Gravemaskin og lift vil bli brukt til disse arbeidene.

Brakkeriggen er blitt påbegynt denne uken, og denne vil bli fullført i uke 33 slik at Totalentreprenøren kan flytte inn i riggen i løpet av uke 34.

31.07.2020

I uke 32 blir det revet frem til glass atriet, deretter plukkes vinduene og stålet ned, samt at videre riving mot Idrettsveien fortsetter. Det vil fremdeles være en maskin på plassen, i tillegg vil det komme en bom lift til uken. Ved riving av betongen i bygget vil det forekomme støv, men vannkanoner er på plassen for å dempe dette. 

10.07.2020

Innvendig riving nærmer seg slutten, det gjenstår nå bare noe i bygget nærmest Idrettsveien og kjelleren og litt opprydding før hovedrivingen starter uke 30. Dette innebærer større maskiner på plassen som starter rivingen av eksisterende bygningsmasse fra Torgveien og jobber seg gjennom bygget mot Idrettsveien. Dette vil medføre begrenset tilkomst til innkjøring til parkeringsplasser og garasjer for både Idrettsveien 7, 9 og 13 i en periode. 

Riveentreprenøren vil i slutten av uke 29 benytte seg av gjesteparkeringen til Idrettesveien 13 nærmest vårt bygg til lift for å starte pigging av gavlveggen. På riggtomten vil det bli etablert egen plass for gjesteparkering for Idrettsveien 13 for å ivareta de 4 eksisterende p-plassene som ikke kan benyttes under byggeperioden. 

Innkjøring til Idrettsveien 13 vil bli stengt mandag og tirsdag i uke 30 og innkjøring til Idrettsveien 7 og 9 onsdag og torsdag samme uke, mellom kl 07:00 og kl. 18:00. Det blir etablert midlertidig parkering på riggtomten (trekantkvartalet) for de berørte.

 

I uke 31 rives det forsiktig og hjelpemann står og stopper trafikken ved behov i noen få minutter til det er trygt å passere. Det må derfor påregnes tidvis stengt innkjøring i korte perioder i uke 31. Den midlertidige parkeringen vil også være tilgjengelig i uke 31, som kan benyttes ved behov. Disse tiltakene gjøres for å ivareta sikkerheten i området mens rivingen pågår. 

Vi tilstreber at tidsperioden hvor innkjøringen blir stengt blir for så korte perioder som mulig og kun når det er høyst nødvendig.

Vi beklager ulempen dette medfører for dere. 

På grunn av ferie vil ikke nettsiden bli oppdatert før i uke 31, men henvendelser på denne nettsiden vil bli besvart fortløpende gjennom ferien. 

God sommer!

03.07.2020

Som dere har fått med dere er vi i full gang med innvendig riving av bygget og starter med hovedriving i uke 30. Dette innebærer større maskiner på plassen som starter i Torgveien og jobber seg innover mot Idrettsveien. Dette vil medføre begrenset tilkomst til P-kjellere i en liten periode.

I forbindelse med prosjektet er det satt ut setningsbolter, vibrasjonsmålere og støymåler i området.

I forbindelse med riving av gavlveggene ved nedkjøringsramper til p-kjellere vil inn og utkjøring være utfordrende og tidvis stengt. Det vil hele tiden være en sikkerhetsmann på plassen som dirigerer trafikken. Det blir etablert midlertidig parkering på riggtomten (Trekantkvartalet). Området vil bli skiltet med midlertidig parkering for dere. Disse tiltakene gjøres for å ivareta sikkerheten i området. 

Tidsperioden hvor p-kjeller blir stengt vil variere, men vi tilstreber at det blir så korte perioder som mulig og kun når det er høyst nødvendig. Dette vil kun gjelde innenfor arbeidstid, 07:00 til 18:00. Rivingen av gavlveggene vil skje i uke 30 og 31.

Vi beklager ulempen dette medfører. 

25.06.20

Innvendig riving er godt igang. Står kun igjen store deler av bygget nærmest Idrettsveien. Hovedrivingen vil starte uke 29.

18.06.20

Vi er i full gang med innvendig rensk i eksisterende bygg og byggegjerde er satt opp rundt bygget.  

 
Øst-riv er nå igang med asbestsannering og innvendig rensk