Velkommen

Velkommen til Giljehagen  i Ski. 

Denne nettsiden vil kontinuerlig oppdateres med informasjon om prosjektet og arbeidene som foregår. 

 

03.09.2021

Råbygget på bygg B ble denne uka ferdig, og neste uke begynner vi å jobbe for tett bygg. Yttervegger, taktekking og innsetting av vinduer kommer raskt på plass i løpet av noen uker.

I bygg A fortsetter det innvendige arbeidet, og vi vil ha vår første sparkling av lydgulv i løpet av uka. Dette gjelder 5. og 6.etg.

27.08.2021

Mye har skjedd siden sist oppdatering.

Neste uke vil blir siste uke med prefab-montering på bygg B. Contiga sluttfører elementmontasjen og rydder seg ut av prosjektet. Det vil bli oppstart med montering av stillas for å kunne sette opp yttervegger og få tett tak også på bygg B.

I bygg A er det full fart innvendig, og stort sett alle fag er i gang. Rørlegger, elektriker, tømrer, branntetter og lydgulv er på prosjektet og mye skjer på kort tid.

Denne uka har vi også startet med muring av teglsten på nordfasaden, noe som vil fortsette den neste måneden.

16.07.2021

De fleste har tatt ferie, men vi holder i gang med noe arbeider gjennom ferien. I løpet av de neste ukene vil det bli innsetting av vinduer, montering av rørsjakter og tekking som stort sett vil foregå.

Vi jobber for å tette bygg A og gårdsrom før mange kommer tilbake fra sommerferie i uke 31. Grytetekking av gårdsrommet vil også foregå lørdag 17.07.

02.07.2021

Uke 27 er siste uke med prefab-montajse før Contiga tar 4 uker sommerferie. Dekke over 4.etasje i bygg B vil da være ferdig.

I bygg A holder vi på for fullt med å lukke bygget. Det blir gipsing utvendig og innsetting av vinduer kommende uke. I tillegg fortsetter taktekkeren med isolering og tekking av takene.

Taktekkeren vil også jobbe på lørdag 03.07.

18.06.2021

Prefab-montasje er godt i gang på bygg B, og dekker over 1.etg. blir lagt kommende uke.

På bygg A er vi i full gang med å tette bygget. Reisverk til yttervegger fortsetter og vi begynner å isolere og tekke det øverste taket i løpet av uka.

Rørleggeren vil bli jobbende på lørdag for å ferdigstille taksluk og rørføringer på taket.

11.06.2021

Bygg A ble denne uka ferdigstilt med prefab-montasje, og de første veggene har kommet til bygg B. Neste uke vil alle prefab-vegger i 1.etg. i bygg B være montert.

I bygg A starter vi for fullt med å lukke bygget. Vi begynner med yttervegger, ferdigstiller stillase og monterer byggeheis.

På lørdag vil det bli noe aktivitet i kjelleren da rørleggeren jobber her.

04.06.2021

Råbygget på bygg A er mer eller mindre fullført, og neste uke vil brukes til å montere de siste balkongene og komplettere småting. På slutten av uka vil de første veggene til bygg B bli montert.

Vi vil starte så smått med tømmerarbeider på bygg A, og vil prioritere å tette taket og sette opp yttervegger før sommerferien.

Ellers vil lecavegger i kjeller ferdigstilles, vi kjerneborer til sjakter og brannisolerer stål i bygg A. Mye kommer til å skje framover og framdriften vil synes godt.