Leverandørinfo

Viktig informasjon til deg som er leverandør til Backe

Etiske retningslinjer for samarbeidspartnere

I Backe er vi opptatt av høy etisk standard i all vår forretningsvirksomhet og alle våre innkjøp. Alle samarbeidspartnere må akseptere våre Etiske retningslinjer. Dokumenter kan også lastes ned på engelsk under "Code of Conduct". 

 Code of conduct

 

Prekvalifisering gjennom StartBANK

Alle våre underentreprenører, vareleverandører og bemanningsselskaper skal være registrert og pre-kvalifisert gjennom Backes løsning i StartBANK. 

LÆR MER OM STARTBANK

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fakturering

Backe ønsker å motta fakturaer elektronisk. Faktura må være utstedt til korrekt juridisk enhet og kan sendes på en av to måter;

  • E-fakturaer i EHF-format
     
  • PDF-faktura på e-post til faktura@backe.no. Faktura og vedlegg som ett PDF-dokument

Krav til fakturareferanse

Alle fakturaer må merkes med vårt prosjektnummer (5-tall). Vi forbeholder oss retten til å returnere fakturaer som ikke er korrekt merket. 

Merkingen skal fremkomme på faktura i feltet «deres referanse» ( på e-faktura; buyers project code») eller i feltet for kontaktdetaljer på mottager (på e-faktura; cac contact)

Betalingsbetingelser

Backe opererer med 45 dagers betalingsbetingelse, om ikke annet er avtalt. Dette sikrer tilstrekkelig tid for din faktura til å bli mottatt, behandlet og utbetalt.  

For spørsmål – ta kontakt med oss!

CoBuilder Collaborate

CoBuilder Collaborate er et verktøy som hjelper Backe så vel som våre leverandører og underentreprenører med å ivareta lovpålagte krav for dokumentasjon av produkter som brukes i våre prosjekter. Dette er krav som er viktige for å ivareta sikkerhet, helse, miljø og kvalitet:

  • Kjemisk helsefare og stoffkartotek
  • Risikovurdering og substitusjonsvurdering av helse- og miljøskadelige produkter
  • Eksponeringsregister
  • Produktdokumentasjon, som eksempelvis ytelseserklæringer og FDV-dokumentasjon
  • Dokumentasjon for BREEAM

Backe krever at alle underentreprenører og leverandører som tilfører kjemiske og faste produkter til våre prosjekter benytter CoBuilder Collaborate for overlevering av all lovpålagt dokumentasjon. Det er også et krav at all produktdokumentasjon til prosjekter som skal BREEAM-sertifiseres overleveres i CoBuilder Collaborate. [TM1] 

Den enkelte leverandør og underentreprenør er selv ansvarlig for å tegne avtale for bruk av CoBuilder Collaborate.

Informasjon om avtalevilkår, priser, opplæring og support kan du finne ved å følge linken til CoBuilder Collaborate sine hjemmesider.

Varsling

Alle kritikkverdige forhold som er i strid med våre etiske retningslinjer skal varsles ledelsen i respektive selskap i Backe eller gjennom gruppens etablerte varslingstjeneste som beskrevet i varslingsplakaten.