ET STØRRE, STERKERE OG
MER SAMLET BACKE

2023 ble ”annerledesåret” for oss i Backe. I et år preget av markedsfall og kostnadsvekst
gjennomførte Backe betydelige endringer med salg av maskinutleieselskapet
BAS og oppkjøp av entreprenørselskapet Kruse Smith - og ble med det Norges femte
største byggentreprenør.

I Backe la vi ned et omfattende arbeid med integreringen av Kruse Smith. Gjennom å
bli et større Backe fikk vi virkelig vist at vår visjon «sammen gjør vi en forskjell» ble
ekstra betydningsfullt.

Resultatene fra vår medarbeiderundersøkelse viser høy trivsel blant våre ansatte i
en utfordrende tid. Arbeidet og motivasjonen til våre ansatte kjennetegnes av vilje og
ambisjon for å utvikle ett samlet Backe. Ved å bygge en mangfoldig kultur, fortsette
vår satsning på kompetanseutvikling og jobbe målrettet med teknologi oppnår vi økt
produktivitet, innovasjon og styrker vår konkurransekraft. Med over 1200 ansatte skal
vi sammen utvikle Backe i en bærekraftig og fremtidsrettet retning.

Vi skal fortsette å redusere vårt klimafotavtrykk, ta videre grep i den sirkulære
økonomien og ta vare på miljø og biologisk mangfold i våre prosjekter.

Vi er godt rustet for fremtiden og vi står nå samlet i et enda større Backe for å nå
våre mål og ambisjoner, slik at vi sammen kan utgjøre en enda større forskjell.

 

eirik-sign.png

Eirik Gjelsvik
Adm. dir. 

Vi oppsummerer året som har gått i vår rapport for årsregnskap og beretning.

2019
2020
2021
2022
2023

Nøkkeltall 2019

OMSETNING

0

Omsetningsutvikling siste 5 år

LØNNSOMHET

0

Lønnsomhetsutvikling siste 5 år

ÅRSRESULTAT

0

Resultat før skatt for konsernet ble 125,7 millioner i 2019, mot 45,7  millioner i 2018.

ANTALL ANSATTE

0

Backe hadde totalt 759 ansatte ved årsskiftet, en reduksjon fra 792 året før. Ved årsskiftet var 336 av arbeidstakerne fagarbeidere, mens 387 var funksjonærer. Det var 36 lærlinger i datterselskapene ved utgangen av 2019. Konsernet har som prinsipp at kvinner og menn er likestilt når det gjelder lønnsforhold og karriereutvikling.

H-VERDI

0

Backe hadde en skade blant egne ansatte som medførte fravær i 2019. I 2018 var det fem skader med fravær på egne ansatte. Dette gir en H-verdi på 0,9 mot fjorårets H-verdi på 4,0. H-verdi viser hyppighet av arbeidsulykker som medfører fravær fra arbeid. 

Nøkkeltall 2020

OMSETNING

0

Omsetningsutvikling siste 5 år

LØNNSOMHET

0

Lønnsomhetsutvikling siste 5 år

ÅRSRESULTAT

0

Resultat før skatt i 2020 var på 188,8 millioner kroner som er en økning sammenlignet med resultatet fra 2019 på 125,8 millioner kroner.

ANTALL ANSATTE

0

Konsernet hadde totalt 784 ansatte ved årsskiftet som er 25 flere enn ved foregående årsskifte. Ved utgangen av 2020 var 11,2 prosent av de ansatte kvinner. Ved årsskiftet var 378 av arbeidstakerne fagarbeidere, mens 406 var funksjonærer. Det var 38 lærlinger i datterselskapene ved utgangen av 2020.
Konsernet har som prinsipp at kvinner og menn er likestilt når det gjelder lønnsforhold og karriereutvikling.

H-VERDI

0

Backe hadde 3 skader blant ansatte som medførte fravær i 2020. I 2019 var det 1 skade med fravær på egne ansatte. Dette gir en H-verdi på 2,3 mot fjorårets
H-verdi på 0,9. H-verdi viser hyppighet av arbeidsulykker som medfører fravær fra arbeid.

Nøkkeltall 2021

OMSETNING 2021

0

Omsetningsutvikling siste 5 år 

LØNNSOMHET 2021

0

Lønnsomhetsutvikling siste 5 år

ÅRSRESULTAT

0

Resultat før skatt i 2021 var på 325 millioner kroner som er en økning sammenlignet med resultatet fra 2020, på 136 millioner kroner.

ANTALL ANSATTE

0

Konsernet har som prinsipp at kvinner og menn er likestilt når det gjelder lønnsforhold og karriereutvikling.

H-VERDI

0

I Backe Entreprenør hadde vi 1 skade blant ansatte som medførte fravær i 2021. I 2020 var det 3 skader med fravær på egne ansatte. Dette gir en H-verdi på 0,7 mot fjorårets H-verdi på 2,3. H-verdi viser hyppighet  av arbeidsulykker som medfører fravær fra arbeid.

Nøkkeltall 2022

OMSETNING 2022

0

Omsetningsutvikling siste 5 år

LØNNSOMHET 2022

0

Lønnsomhetsutvikling siste 5 år

ÅRSRESULTAT

0

Resultat før skatt i 2022 var på 310 millioner kroner som er svak nedgang sammenlignet med resultatet fra 2021, på 325 millioner kroner.

ANTALL ANSATTE

0

Konsernet har som prinsipp at kvinner og menn er likestilt når det gjelder lønnsforhold og karriereutvikling.

H-VERDI

0

I Backe Entreprenør hadde vi 2 skader blant ansatte som medførte fravær i 2022. I 2021 var det 1 skade med fravær på egne ansatte. Dette gir en H-verdi på 1,5 mot fjorårets H-verdi på 0,7.  H-verdi viser hyppighet  av arbeidsulykker som medfører fravær fra arbeid.

Nøkkeltall 2023

omsetning 2023

0

Beskrivelse

lønnsomhet 2023

0

Beskrivelse