1946

29.1.1946 startet den lille Ingeniørforretningen AS ing. Gunnar M. Backe sin virksomhet i Tollbugata 6 i Oslo. 39 år gamle Gunnar Møystad Backe pantsatte huset, lånte penger av en snill onkel og satset alt på at ingeniørforretningen skulle bli en suksess. 75 år senere er forretningen hans en av Norges ledende aktører i byggebransjen og er fremdeles heleid av Gunnars familie.

1979

Oppkjøpet av Martin M. Bakken AS på Elverum viste seg å bli begynnelsen på dagens konsernstruktur. Morselskapet AS Backe Bygg ble opprettet og AS Ing. Gunnar M. Backe og Martin M. Bakken AS legges under som sidestilte ansvarlige selskaper. Datidens eier Terje S. Backe mente det var mer hensiktsmessig å videreføre virksomheten fra kontoret på Elverum enn å la den rotfestede Hedmark-bedriften bli styrt fra Oslo, av Oslo-folk. Denne strategien kunne raskt klassifiseres som en suksess og anses i dag som en av Backes største konkurransefortrinn. Alle våre selskaper har sterk lokal forankring og drives av lokale folk. Det er best slik, synes vi.

1995

Peder B. Backe tok over ledelsen i selskapet etter sin far Terje i 1993. Det var tøffe tider i bransjen og Peder fikk virkelig noe å bryne seg på i sine første år som leder av familiebedriften. Mot midten av 90-tallet begynner man å se virkningene av regjeringens reformer for å stimulere til vekst etter bankkrisen og det er en ny giv i boligmarkedet. Peder får med seg en gruppe investorer på å starte Backe Bolig AS og Backe utvides for aller første gang med et nytt virksomhetsområde. Idag heter selskapet Backe Prosjekt AS og utgjør sammen med Backe Eiendom Invest, Backe Entreprenør og BAS Maskinutleie et av Backes 4 virksomhetsområder.

2016

I 2016 ble vi litt mer Backe, vi fikk ny drakt og 7 av våre selskaper byttet navn. Som en gruppe bestående av frittstående, lokalt forankrede entreprenørselskap var det frem til 2016 lite utad som knyttet de 12 søstrene sammen. Vi ønsket å markere tydeligere at vi er en gruppe, med gode, solide støttespiller over store deler av landet. Sammen er vi store nok, solide nok, og gode nok til å påta oss enhver utfordring bransjen måtte by på.  Samtidig er vi tilstede der det skjer, vi bryr oss, fordi vi er en del av samfunnene vi er med på å utvikle. Vi er stolte av å være samlet under en stor blå og gul fane, og er klare til å ta fatt på minst 70 nye år i byggebransjen.  


2017

I 2017 har vi begynt å se mot fremtiden og er i gang med å digitalisere våre arbeidsprosesser.

2019

Backe øker satsningen innen eiendom og etablerer sammen med Kjeldsberg Eiendomsforvaltning et nytt forvaltningsselskap - DRIV Eiendomsforvaltning AS.

2020

Backe satser videre for å styrke både eiendoms- og entreprenørvirksomheten i Bergen med oppkjøp av Betonmast Bergen og etablering av et nytt eiendomsselskap - BoNo Bolig AS. Vestlandet blir et strategisk område for oss hvor vi vil vokse og utvikle flere bolig- og byggeprosjekter.

2021

Backe fyller 75 år.

2022

Backe tar en spennende og viktig retning med ny strategi og nye mål frem mot 2027.  "Sammen gjør vi en forskjell" blir en ny og fremtidsrettet visjon for hele Backe. Å gjøre en forskjell krever at vi utvikler oss og at vi tør å gjøre det som er annerledes fordi vi tror på det. Vi ønsker å gjøre en forskjell og vi tror på at det vi gjør har betydning. Backe ønsker at grunnverdiene både skal være fremtidsrettet og samtidig tar vare på det grunnleggende i vår kultur. Verdien "Pålitelig" ble byttet ut med verdien "Ambisiøs".

2023

Backe Entreprenør AS kjøper Kruse Smith Entreprenør AS. 

AS Backe selger BAS Maskinutleie AS til Cramo.

«Brorskapet av arkitekter, ingeniører, utbyggere, entreprenører og håndverkere av mange slag, har ett til felles – de vil skape byggverk. Byggverk skaper sivilisasjon som dekker menneskers behov for samvær og trygghet - det handler om kultur - om vårt ønske om å tilfredsstille estetiske behov. Byggverk, det er for meg noe storslått, noe bestandig.»

Terje S. Backe, Backes 50-årsmarkering i 1996

Fremtiden

Vår vei videre vil preges av tettere samarbeid internt og eksternt.

 

Valget som ble tatt da Martin M. Bakken ble kjøpt i 1979 har formet vår bedrift i alle år siden.
Det har blitt vår særegenhet.

Vår forretningsidé er å drive prosjektutvikling og entreprenørvirksomhet gjennom selvstendige datterselskap med stor markedskontakt og lokal tilknytning. Verdiskapningen ligger i prosjektene og følgelig er det vår filosofi at ressursene og beslutningene skal ligge så nær verdiskapningen som mulig.  Samtidig skal konsernets totale finansielle styrke og tilgang på samlede ressurser og kompetanse,  være med å styrke det enkelte datterselskap sin konkurranseevne.  

 

signatur.jpg
 
 

Eirik Gjelsvik
​Adm. dir

 

Karriere

Bli en av oss


Backe er et konsern med mange kunnskaps- og forretningsområder, 
og vi er alltid på utkikk etter mennesker som kan bidra med planlegging eller utføring.