Backe Sør

 

"Fornøyde kunder og motiverte ansatte er blant våre absolutt viktigste drivere".

Administrerende direktør Anders Larsen

Vi har bygget Sørlandet siden 1935

Backe Sør har røtter tilbake til 1935, og etableringen av selskapet Kruse Smith. Siden den gang har selskapet tatt store steg i norsk entreprenørbransje. I 2023 ble selskapet en del av Backe Entreprenør, og selskapet Backe Sør ble etablert.

Vi skal ta en aktiv rolle i å utvikle byggeprosjekter i landsdelen, alene eller i samarbeid med andre. Vi har oss en solid kompetanse innenfor både prosjektutvikling og -gjennomføring. Denne tar vi med oss i møte med våre kunder, og bruker den aktivt for å skape en positiv verdiskaping i prosjektene.

Fornøyde kunder og motiverte ansatte er blant våre absolutt viktigste drivere. Vi tror at den beste prosjektutviklingen, og den beste totale verdiskapingen, skjer i et åpent samspill mellom oss, våre underleverandører og våre kunder. Vi erfarer stadig at de beste løsningene skjer når alle jobber for det samme målet – kundens mål.

Som et samlet Backe er vi ett stor selskap, som kan påta oss store oppdrag. Samtidig er Backe Sør et selvstendig entreprenørfirma på Sørlandet, som skal være nær kunden og nær den lokale aktiviteten. 

Vi satser på menneskene

I Backe Sør er menneskene vår viktigste ressurs. Med deres kompetanse og dyktighet søker vi å være en av Agders mest attraktive entreprenører.

Godt samarbeid med våre kunder og leverandører er avgjørende for å lykkes i prosjektene og for å trives og har det bra på jobb. Det er sammen vi gjør en forskjell.

Kontakt oss

Hovedkontor

Kontaktpersoner

Navn Telefon E-Post Stilling
Anders Larsen 950 47 394 anders.larsen@backe.no Daglig leder
Julie Emanuelsen 992 45 988 julie.emanuelsen@backe.no Leder prosjektutvikling
Arne Reidar Bronebakk 970 90 106 arnereidar.bronebakk@backe.no Prosjektsjef
Rune Tveit Gundersen 909 97 314 runetveit.gundersen@backe.no Leder prosjektgjennomføring
Tor Arne Andreassen 915 83 844 torarne.andreassen@backe.no Økonomisjef
Bryggebyen i Arendal
Foto: Jan Peter Lehne

Backe Sør i tall

Antall ansatte 

0

Backe Sør består av 170 dyktige medarbeidere.

Målsetning arbeidsglede

0

I Backe Sør skal mennesker trives og vi skal ha en opplevd arbeidsglede på minst 80 (målt gjennom årlig medarbeiderundersøkelse i Backe).