Backe Idrettsbygg

- Vi realiserer drømmer om nye idrettsbygg

idrettsbygg-blae4x.png

 

Vi har lansert en helt egen nettside for deg som søker informasjon om utvikling av nye idrettsanlegg. På denne siden finner du nyttig innhold som ditt idrettslag kan bruke i arbeidet med å etablere idrettsanlegg som skaper enda mer idrettsglede i nærmiljøet.

  • Veilederen "Veien til nytt idrettsbygg"
  • Aktuelle nyheter
  • Historier fra idrettslag som har lyktes med sine prosjekter
  • Ressurssider

Vi kjenner idrettsbevegelsen

Vårt team har lang erfaring fra tillitsverv innen idrett og frivillighet. Dette gir oss en bakgrunn som gjør at vi forstår idrettslagenes behov og utfordringer. Ikke minst har vi utstrakt kunnskap om de lover og regler som idrettens tillitsvalgte må følge når de ønsker å initiere store investeringer. Med vår samarbeidsmodell kan idrettslaget ha én partner gjennom hele prosessen fra idé til ferdig idrettsbygg.

Vi tilrettelegger for entusiastisk prosessledelse og hjelper idrettslag med å realisere drømmen om et idrettsbygg innen rammer som sikrer god økonomi i både etablerings- og driftsfasen. Med oss på laget opplever idrettslagene en trygg reise mot målet om å skape enda mer idrettsglede i sitt nærmiljø.

Forretningsutvikling

Å bistå i utviklingen av idrettslagets idé står helt sentralt i vårt produkt. Vi hjelper til med å foredle ideen og visjonen av hva idrettslaget ønsker å få til. Herunder gjelder det også å vurdere om det er andre behov i samfunnet som med fordel bør kunne inkluderes i planene.

 

Finansiering  

Vi er spesielt gode på å legge fram finansieringsløsninger som det offentlige kan slutte seg til. For oss er finansiering av investering og drift like viktig. Vi bidrar derfor med optimalisering av investerings- og driftsbudsjetter. På denne måten skaper vi en realistisk mulighet for et vellykket innsalg til kommunene, hvor målet er å oppnå en kommunal lånegaranti og gjerne en langsiktig leieavtale og om mulig et etableringstilskudd. 

Med solid erfaring og jevnlig dialog med Kulturdepartementet sikrer våre arkitekter at byggene er optimalisert i henhold til regelverket om spillemidler. Vi utfører også alt arbeid med søknadshåndtering på vegne av idrettslaget.

 

Driftsøkonomi

Med erfaring fra mange etableringer kan vi bistå idrettslagene med å få satt opp realistiske driftsbudsjetter. Dette er svært viktig da vi har sett at mange idrettslag har vært for optimistiske i sin planlegging og har havnet i større utfordringer etter at deres nye hall har kommet i drift.

Etablering av gode partnerskap

Et idrettsanleggsprosjekt er avhengig av flere støttespillere. Vi vet hvordan idrettslaget legger til rette for å skape en god og engasjert dialog med ulike aktører som kan påvirke prosjektets mulighet for suksess. Dette vil både sikre fremdrift og forutsigbarhet, og idrettslaget kan opprettholde et godt omdømme gjennom prosessen. 

Vi har utstrakt kunnskap om de politiske prosessene knyttet til utvikling av idrettsanlegg. Dette gjør oss i stand til å hjelpe idrettslaget med utvikle prosjektet i tråd med politiske mål og føringer.

 

Design og arkitektur

Med et team av fast ansatte arkitekter som til sammen har stått bak etablering av mer enn 60 idrettshaller er våre arkitekter eksperter på å skape optimale forhold for idretten. Vårt fokus gjennom designprosessen er å involvere idrettslaget sterkt i utviklingsarbeidet. Når vi er ferdige skal idrettslaget virkelig føle at dette er deres utviklingsprosjekt.


Vi har sentral godkjenning i tiltaksklasse 3 innen arkitektur og prosjektering.

Bygging

Vi utvikler prosjektet sammen med idretten under forutsetning om at et entreprenørselskap i Backe skal bygge med et på forhånd avtalt påslag. Dette er en forretningsmodell landets største idrettslag og idrettskretser har vist å sette pris på.


Vi har alltid en av Backes lokale entreprenørselskaper med oss i utviklingen av løsningene fordi vi har som mål å etablere markedets mest funksjonelle bygg til en rimelig kostnad. Ved å benytte de lokale entreprenørene sørger vi også for å bruke menneskene som kjenner sitt lokalområde best.
 

 

Dette sier våre referanser

  • Styreleder, Linderud IL

«Det var faktisk nøkkelen til suksessen. Vi hadde aldri kommet oss videre uten en erfaren leverandør som Backe Idrettsbygg. Du trenger noen som har kontroll på irrgangene i en sånn byggesak. Man må ha kompetanse om slike byggprosjekt og et idrettslag som oss kunne ikke ha håndtert alt helt selv. De vet hva et byggeprosjekt dreier seg om, de vet hvordan de skal jobbe seg gjennom det steg for steg, slik at alle formalitetene kommer riktig på plass» 

 

  • Daglig leder, Fet IL

«Det tok noen år fra Backe Idrettsbygg sådde idéen til vi var i mål. De var med hele veien og hjalp oss med alt fra budsjettering og økonomi til avtaler med kommunen og barnehagen. Uten deres innsats hadde vi nok ikke hatt en hall»

«En ting som jeg setter veldig pris på i ettertid er at tallene vi ble forelagt fra begynnelsen har vært frie fra overraskelser. Når vi nå er i det andre driftsåret ser vi at budsjettene som ble laget ut fra tallene som Backe Idrettsbygg opererte med stemmer veldig bra» 

 

  • Leder for anleggsutvikling, Sportsklubben Grei

«Det Backe Idrettsbygg har gjort er vi mer enn fornøyd med. Det er en fantastisk samarbeidspartner. Som idrettslag går vi jo inn et slikt prosjekt med entusiasme, men hadde vi ikke hatt en person som Knut Smedsvig å jobbe sammen med, så hadde det stoppet på et eller annet punkt» 

 

 

  • Styremedlem, Viking FK

«Det å få finansieringen på plass var avgjørende. Uten det hadde det ikke blitt bygget noen hall. I den prosessen var Knut Smedsvigs kunnskaper om regelverk for idrettslag, moms og spillemidler uvurderlige. Kombinert med våre egne ressurser ble vi et veldig godt team.»

 

 

Kontakt oss

Hovedkontor
23 39 23 00

Kontaktpersoner

Navn Telefon E-Post Stilling
Knut Smedsvig 95 98 95 31 knut.smedsvig@backe.no Daglig leder
Mads Roser 99 01 56 36 mads.roser@backe.no Prosjektutvikler

Behøver du hjelp til å realisere et nytt idrettsbygg? Ta kontakt med oss allerede i dag!