Backe Romerike

"Hos Backe Romerike har vi en fantastisk gjeng med dyktige og motiverte medarbeidere.  

Pålitelig, ærlig, forutsigbar og faglig dyktig er grunnpilarene i vår strategiplan.  Disse verdiene skal bidra til at menneskene i vår organisasjon trives og har engasjement til å utvikle Backe Romerike i en retning hvor vi øker  vår kompetanse og opprettholder vårt gode omdømme. Vi skal sammen skape fremtidens bygg for fremtidige generasjoner!"


Administrerende Direktør Torgeir Grønsberg

Flat struktur gjør at de ansatte blir involvert og kan påvirke sin egen arbeidshverdag.

Den viktigste kapitalen i et entreprenørselskap er de ansatte og den kompetansen de representerer. Backe Romerike har en god blanding av yngre og mer erfarne medarbeidere, både på håndverker- og funksjonærsiden. Det er gledelig å se hvor raskt mange av de yngre medarbeiderne utvikler seg og tar ansvar.

Backe Romerike har 52 ansatte, og omsatte i 2020 for 767 millioner kroner med et solid resultat og uten alvorlige arbeidsuhell eller ulykker som har medført fravær (H1-verdi=0).

 

Backe Romerike skal være den lokale bedriften som er smidig nok til å påta seg mindre oppdrag, men samtidig stor og sterk nok til å ta på seg de større oppdragene i vårt område.

Backe Romerikes markedsområde er Viken nord for Oslo i tillegg til den sørligste delen av Glåmdalsregionen i Hedmark. I dette området er det stor vekst og jevn tilgang på oppdrag. Flere av kommunene i selskapets nedslagsfelt har økende innbyggertall, noe som generer høy byggeaktivitet. Både Backe Romerike og konkurrerende aktører har relativt fulle ordrebøker.

Backe Romerikes største og viktigste kunde er Backe Prosjekt. I samarbeid bygger og utvikler Backe Romerike og Backe Prosjekt byggeprosjekter på Romerike.

Omsetning 2020

0

I 2020 omsatte Backe Romerike for 767 millioner. Vi bygget blant annet Idrettshall for Nordstrand IF, boliger på Eidsvoll, Jessheim og Fetsund. Samt skolebygg i Eidsvoll, Sør Odal, Nittedal og på Jessheim.

H-Verdi

0

Vi har stort fokus på HMS i vår bedrift og er stolte av å ha holdt 0'en ved at ingen av våre ansatte har blitt skadet på jobb siden Februar 2014. Vi jobber hardt for å fortsette sånn! 

Kontaktpersoner

Navn Telefon E-Post Stilling
Jens Olav Kjærstad 91 32 95 85 jens.olav.kjaerstad@backe.no Produksjonssjef
Erik Thorsby Karlsen 91 31 81 78 erik.thorsby.karlsen@backe.no Prosjektutviklingssjef
Jørn Turmo 47 47 37 07 jorn.turmo@backe.no Økonomisjef
Torgeir Grønsberg 41 90 43 88 torgeir.gronsberg@backe.no Administrerende Direktør