Granstangen Skole

Ungdomsskole på Furuset i Oslo bygget i offentlig - privat samarbeid for Oslo kommune og Backe Prosjekt.

Byggherre:

Gran skolebygg AS/Backe Prosjekt AS

Byggested/by:

Furuset, Oslo

Byggeperiode:

Juni 2013 - Juni 2015

Kontraktstype:

Totalentreprise

Kontraktssum:

161 MNOK

Areal:

6500 m2

Arkitektkontor:

Lille Frøen AS

Furusets nye skole

Nye Granstangen ungdomsskole ble utlyst som OPS-konkurranse i 2011. Kravene fra Oslo kommune var at det skulle etableres en ny ungdomsskole med opsjon på utvidelse til en kombinert barne- og ungdomsskole for totalt 840 elever. I tillegg skulle prosjektet omfatte en opsjon på leie av ytterligere 700 m2 til fritidsformål. Backe Prosjekt vant i 2013 konkurransen med sitt konkurranseforslag. Backe Romerike overleverte nye Granstangen skole til Backe Prosjekt og Oslo kommune i August 2015. 


- Leieperiode 25 år, opsjon på ytterligere 15 år
- Anbud levert april 2012, jobb tildelt i august 2012
- Byggestart våren 2013, Ferdigstilt juni 2015
- Bygget i.h.t tek-10, krav til PASSIVHUS (PR-42)
- Bygget i.h.t krav for Futurebuilt
- 2 etg uten kjeller, tekniske rom på tak
- Fundamentert delvis med peler og delvis direkte på fjell
- Bæresystem i stål og hulldekker
- Fasader med trepanel og glass/aluminium
- Sedumtak

Relaterte prosjekter Vis alle prosjekter

Kunstsilo

Jørpeland Flerbrukshall

Kleivane skole og idrettshall

KF Skolen

Hove Vest

Ledaal Park

Glassmestergården

Kristiansand kulturskole (KNUDEN)

Agder Fengsel

Kronå brygge

Marvika Torv

Herbarium

Stangaland skole og Stangalandshallen

Emballasjen

Schancheholen Brannstasjon

Paradis Brygge

Havlimyra skole

Bystranda Blå

Bryggebyen

Lnet administrasjonsbygg

Snøporten

Algarheim Barneskole

Sollitoppen

Grindatunet - Stasjonen

Ravinen kultur og familiesenter

Kongsberg videregående skole

Inter Kommunalt Arkiv på Kongsberg

Bergen Verksted

Sandsliåsen

Emma Hjort barneskole

Edvardsløkka

Alna bydelshus

BSK Arena

Risenga Ishall / Varner Arena

Bamble ungdomsskole

Dreieværste

Seut Brygge

Frevar vannverk - rehab av filterbasseng

Gamle Stadion K9

Lillehammer Taarn

Fjuk Oppvekstsenter

Bjerkreim Vindmøllepark

Vilberg Ungdomsskole

Rosenberg Park

Grindatunet

Glommasvingen Skole

Kongsgaten 52-60

Stabburveien

Gamle Stadion K1

UIS Laboratorium - Ivar Langens hus

Baker Hughes

Martin Linge-Huset

Fet datasenter

Raufoss Skole

Jessheim Park Trinn 1 - 5

Granstangen skole

The Pond

Grep Grenland

Hamar Kulturhus

Hakadal skole og idrett

Hasle Trafo

Flesberg Skole

Nygård Handelshus

Bohus

Frevar Høydebasseng

Dynatec SMV

Sirkel Materialgjenvinning

Lyngdal Helsehus

Labakken skole

Vinklgården

Giljehagen

Bilbutikk NN

Nittedal Ungdomsskole

Nygaard Brygge

Herman Krags veg

Nydalsveien 33

Soltun Sykehjem

Radisson Blu Atlantic Hotel

Ramstad skole

Åneby barnehage

Løvenstadtunet nybygg og ombygging

Ringve Park

Våler Kirke

Utstillingsplassen kontorbygg

Ellingsrudhjemmet

Kontorer for Kjell Foss

Helsehuset 2

Nordre Fokserød

Follo trafo

Forus Bedriftsidrettsarena

Nordstrand Arena

Fet Arena

Myrkdalen Hotel

Nytt Det Norske Veritas kontor i Bergen

Eiksmarka senter

Værste Brygge

Borg Havn, Batteriretur

Østsiden Sykehjem

Øvre Nyhavna

Nes Svømmehall

Klæbu HVS

Kranen Sameie

Fredrikstadmarka Barnehage

Nexans Kortbølgen

Yttertak Kalnes vgs. AC-bygg

Haugeåsen Skole

NAWSARH Rygge

Våk Skole

Kulås Terrasse

Voss Parkeringshus

Østerhaug Omsorgsboliger

Jaktlia

Hangursvegen Terrasse

Voss Gondol

Voss Stasjon Hotell

Gamle Stadion K5

Gamle Stadion K4

Hurrød skole

Mysen Tannklinikk

Grandahl Bil

Askim Tannklinikk

Dikeveien 45